le quang vu

xin ebook dạy bảo mật hệ thống (tiếng việt)

le quang vu 7 năm, 5 tháng, 27 ngày, 2 giờ, 40 phút, 9 giây 1 705

mình cần ebook dạy bảo mật hệ thống (tiếng việt) cho người mới chập chững tìm hiểu về vấn đề này. thanks!

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 5 tháng, 26 ngày, 14 giờ, 9 phút, 41 giây

http://www.tech24.vn/ebook/download/9722-An-toan-va-bao-mat-thong-tin-Tieng-Viet.html

 1