Love Mail

Xe máy lấn vạch vôi, đi sai làn đường thì bị phạt bao nhiêu?

Love Mail 7 năm, 9 tháng, 3 ngày, 2 giờ, 46 phút, 27 giây 1 3531
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Crystal Kid
Crystal KidSmod 7 năm, 8 tháng, 17 ngày, 1 giờ, 28 phút, 51 giây

Đi lấn tuyến bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng (mức áp dụng đối với hành vi này tại các thành phố lớn là 300.000 - 500.000 đồng).

 1