Love Mail

Xe máy lấn vạch vôi, đi sai làn đường thì bị phạt bao nhiêu?

Love Mail 7 năm, 6 tháng, 30 ngày, 17 giờ, 55 phút, 48 giây 1 3506
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Crystal Kid
Crystal KidSmod 7 năm, 6 tháng, 13 ngày, 16 giờ, 38 phút, 12 giây

Đi lấn tuyến bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng (mức áp dụng đối với hành vi này tại các thành phố lớn là 300.000 - 500.000 đồng).

 1