thuyan

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

thuyan 6 năm, 17 ngày, 4 giờ, 9 phút, 9 giây 0 1876

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

Trả lời câu hỏi
0 trả lời