thuyan

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

thuyan 5 năm, 6 tháng, 28 ngày, 15 giờ, 57 phút, 20 giây 0 1804

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

Trả lời câu hỏi
0 trả lời