thuyan

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

thuyan 5 năm, 10 tháng, 27 ngày, 4 giờ, 44 phút, 40 giây 0 1856

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

Trả lời câu hỏi
0 trả lời