thuyan

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

thuyan 5 năm, 4 tháng, 21 ngày, 3 giờ, 14 phút, 34 giây 0 1777

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

Trả lời câu hỏi
0 trả lời