Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

lety 20

lety

Giới tính: Nam

Ngày tham gia: 21/05/12

Tên đăng nhập: lety

Email: vinhintec333@gmail.com

 1