thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 11 tháng, 11 ngày, 9 phút, 11 giây 1 318
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 11 tháng, 8 ngày, 4 giờ, 5 phút, 1 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1