thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 9 tháng, 20 ngày, 21 giờ, 48 phút 1 253
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 9 tháng, 18 ngày, 1 giờ, 43 phút, 50 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1