thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 3 năm, 8 tháng, 16 ngày, 6 giờ, 40 phút, 1 giây 1 1113
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 3 năm, 8 tháng, 13 ngày, 10 giờ, 35 phút, 51 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1