thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 19 ngày, 4 giờ, 6 phút, 43 giây 1 371
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 16 ngày, 8 giờ, 2 phút, 33 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1