thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 6 tháng, 7 ngày, 11 giờ, 3 phút, 1 giây 1 493
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 6 tháng, 4 ngày, 14 giờ, 58 phút, 51 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1