thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 4 tháng, 22 ngày, 5 giờ, 59 phút, 45 giây 1 463
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 4 tháng, 19 ngày, 9 giờ, 55 phút, 35 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1