thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 2 năm, 11 tháng, 20 ngày, 8 giờ, 18 phút, 4 giây 1 972
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 2 năm, 11 tháng, 17 ngày, 12 giờ, 13 phút, 54 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1