thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 2 năm, 1 tháng, 18 ngày, 3 giờ, 33 phút, 47 giây 1 867
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 2 năm, 1 tháng, 15 ngày, 7 giờ, 29 phút, 37 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1