thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 3 năm, 10 tháng, 8 ngày, 7 giờ, 41 phút, 12 giây 1 1121
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 3 năm, 10 tháng, 5 ngày, 11 giờ, 37 phút, 2 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1