thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 2 tháng, 8 ngày, 9 giờ, 16 phút, 53 giây 1 403
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 2 tháng, 5 ngày, 13 giờ, 12 phút, 43 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1