thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 9 tháng, 18 ngày, 18 giờ, 8 phút, 8 giây 1 763
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 9 tháng, 15 ngày, 22 giờ, 3 phút, 58 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1