thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 6 tháng, 13 ngày, 15 giờ, 5 phút, 54 giây 1 158
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 6 tháng, 10 ngày, 19 giờ, 1 phút, 44 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1