thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 9 tháng, 10 ngày, 23 giờ, 20 phút, 53 giây 1 238
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 9 tháng, 8 ngày, 3 giờ, 16 phút, 43 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1