thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 4 năm, 2 tháng, 7 ngày, 15 giờ, 14 phút, 48 giây 1 1167
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 4 năm, 2 tháng, 4 ngày, 19 giờ, 10 phút, 38 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1