thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 4 năm, 5 ngày, 22 giờ, 45 phút, 22 giây 1 1139
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 4 năm, 3 ngày, 2 giờ, 41 phút, 12 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1