thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 13 ngày, 1 giờ, 59 phút, 5 giây 1 369
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 10 ngày, 5 giờ, 54 phút, 55 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1