thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 4 năm, 7 tháng, 11 ngày, 10 giờ, 24 phút, 23 giây 1 1232
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 4 năm, 7 tháng, 8 ngày, 14 giờ, 20 phút, 13 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1