thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 8 tháng, 24 ngày, 13 giờ, 2 phút, 12 giây 1 702
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 8 tháng, 21 ngày, 16 giờ, 58 phút, 2 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1