thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 2 năm, 5 tháng, 21 giờ, 26 phút, 5 giây 1 918
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 2 năm, 4 tháng, 27 ngày, 1 giờ, 21 phút, 55 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1