thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 2 năm, 9 tháng, 18 ngày, 7 giờ, 41 phút, 44 giây 1 928
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 2 năm, 9 tháng, 15 ngày, 11 giờ, 37 phút, 35 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1