thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 3 năm, 4 tháng, 9 ngày, 17 giờ, 27 phút, 18 giây 1 1064
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 3 năm, 4 tháng, 6 ngày, 21 giờ, 23 phút, 8 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1