thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 7 tháng, 18 ngày, 20 giờ, 13 phút, 15 giây 1 591
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 7 tháng, 16 ngày, 9 phút, 5 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1