thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 4 năm, 5 tháng, 13 ngày, 16 giờ, 15 phút, 4 giây 1 1201
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 4 năm, 5 tháng, 10 ngày, 20 giờ, 10 phút, 54 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1