thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 6 tháng, 9 ngày, 1 giờ, 59 phút, 27 giây 1 152
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 6 tháng, 6 ngày, 5 giờ, 55 phút, 17 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1