thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 3 năm, 15 ngày, 11 giờ, 3 phút, 10 giây 1 987
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 3 năm, 12 ngày, 14 giờ, 59 phút

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1