thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 3 năm, 5 tháng, 17 ngày, 5 giờ, 41 phút, 17 giây 1 1083
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 3 năm, 5 tháng, 14 ngày, 9 giờ, 37 phút, 7 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1