thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 3 năm, 3 tháng, 8 ngày, 13 giờ, 50 phút, 38 giây 1 1051
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 3 năm, 3 tháng, 5 ngày, 17 giờ, 46 phút, 28 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1