thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 1 tháng, 15 ngày, 3 giờ, 1 phút, 2 giây 1 388
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 1 tháng, 12 ngày, 6 giờ, 56 phút, 52 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1