thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 2 năm, 6 tháng, 22 ngày, 23 giờ, 22 phút, 5 giây 1 942
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 2 năm, 6 tháng, 20 ngày, 3 giờ, 17 phút, 55 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1