thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 1 năm, 10 tháng, 19 ngày, 20 giờ, 41 phút, 46 giây 1 821
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 1 năm, 10 tháng, 17 ngày, 37 phút, 36 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1