thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 10 tháng, 11 ngày, 21 giờ, 22 phút, 11 giây 1 282
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 10 tháng, 9 ngày, 1 giờ, 18 phút, 1 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1