thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 2 năm, 10 tháng, 15 ngày, 3 giờ, 22 phút, 46 giây 1 948
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 2 năm, 10 tháng, 12 ngày, 7 giờ, 18 phút, 36 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1