thuyan

Vào lúc nào thì đồng hồ gõ 13 tiếng?

thuyan 3 năm, 7 tháng, 12 ngày, 23 giờ, 29 phút, 48 giây 1 1099
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Đời không như mơ
Đời không như mơ 3 năm, 7 tháng, 10 ngày, 3 giờ, 25 phút, 38 giây

Là vào lúc đem đồng hồ ra tiệm để sửa.

 1