Dang chi Tai

UBUNTU 12.10

Dang chi Tai 6 năm, 10 tháng, 14 ngày, 16 giờ, 43 phút, 30 giây 1 891

Ubuntu 12.10 sử dung DCOM 3G cua Viettel, kết nối Internet tốt> NHƯNG KHÔNG THẤY GIAO DIỆN CUẢ DCOM, ĐỂ KIỂM TRA TÀI KHOẢN VÀ NẠP TIỀN. Mong được chỉ giáo.

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
vi chiến thắng
vi chiến thắng 6 năm, 10 tháng, 14 ngày, 1 giờ, 15 phút, 48 giây

bạn chưa cái drive cho dcom bạn nhé , ban cài app  đọc file exe để đọc được và cài drive nhé

 1