Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

xuan hau 03

xuan hau

Giới tính: Nam

Ngày tham gia: 18/05/12

Tên đăng nhập: xuan hau

Email: txh1988_1987@yahoo.com.vn