thuyan

Trong các loài sâu bọ thì con ng¬ời chỉ thuần dưỡng 2 loài ? Hai loài đó là những con gì?

thuyan 4 năm, 4 tháng, 23 ngày, 20 giờ, 26 phút, 10 giây 1 580
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 4 tháng, 23 ngày, 20 giờ, 24 phút, 49 giây

 

Đó là Tằm và ong.

 1