thuyan

Trong các loài sâu bọ thì con ng¬ời chỉ thuần dưỡng 2 loài ? Hai loài đó là những con gì?

thuyan 4 năm, 1 tháng, 19 ngày, 19 giờ, 32 phút, 20 giây 1 549
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 1 tháng, 19 ngày, 19 giờ, 30 phút, 58 giây

 

Đó là Tằm và ong.

 1