thuyan

Trong các loài sâu bọ thì con ng¬ời chỉ thuần dưỡng 2 loài ? Hai loài đó là những con gì?

thuyan 4 năm, 8 tháng, 14 ngày, 23 giờ, 41 phút, 53 giây 1 609
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 8 tháng, 14 ngày, 23 giờ, 40 phút, 31 giây

 

Đó là Tằm và ong.

 1