buitunglam91

Trình duyệt Cờ rôm cộng không vào được Facebook ? Help ?

buitunglam91 4 năm, 5 tháng, 21 ngày, 8 giờ, 18 phút, 58 giây 0 1289

Tuần trước, mình dùng Cơ rôm cộng vẫn vào Facebook bình thường. Nhưng hôm nay dùng cơ rôm cộng không vào được Facebook. Bạn nào gặp trường hợp giống mình thì giúp mình với ! Thanks !
Mình dùng phần mềm DNS jumber thì vào facebook bình thường, nhưng chỉ dùng cơ rôm cộng, không dùng phần mềm DNS jumber thì không vào được facebook ! Help

Trả lời câu hỏi
0 trả lời