timhieuthem

TREKSTOR Model No.:DSPXU-S-IN -a 200 GB

timhieuthem 7 năm, 8 tháng, 18 ngày, 21 giờ, 32 phút, 26 giây 1 924

Tôi có một bộ nhớ ngoài, TREKSTOR Model No.:DSPXU-S-IN-a, với dung lượng 200 GB

vô tình xóa mất các data của nó. Khi kiểm tra lại thì dung lượng chỉ còn khoảng 100MB, nhờ người khắc phục

  nhưng chi được 186 GB. Tất cả dữ liệu bị mất. Co ai khôi phục lại được không?

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
le hoang
le hoang 7 năm, 8 tháng, 17 ngày, 20 giờ, 11 phút, 55 giây

bạn thử sử dụng 1 số phần mềm lấy lại file

http://www.tech24.vn/software/download/7875-GetDataBack-For-FATNTFS-421---Khoi-phuc-du-lieu-ca-khi-da-format.html

 

ở cứng của bạn 200mb khôi phục được 196mb là ok

 1