nguyễn phương

trang web có thể đưa hình được?

nguyễn phương 5 năm, 3 tháng, 12 ngày, 12 giờ, 47 phút, 44 giây 1 694
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
emlanhung
emlanhung 4 năm, 11 tháng, 8 ngày, 16 giờ, 46 phút, 28 giây

Bạn có thể nói rõ được không,đưa hình lên trang nào?

 1