nguyễn phương

trang web có thể đưa hình được?

nguyễn phương 5 năm, 11 tháng, 10 ngày, 15 giờ, 54 phút, 47 giây 1 773
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
emlanhung
emlanhung 5 năm, 7 tháng, 6 ngày, 19 giờ, 53 phút, 31 giây

Bạn có thể nói rõ được không,đưa hình lên trang nào?

 1