nguyễn phương

trang web có thể đưa hình được?

nguyễn phương 4 năm, 7 tháng, 7 ngày, 22 giờ, 17 phút, 55 giây 1 602
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
emlanhung
emlanhung 4 năm, 3 tháng, 4 ngày, 2 giờ, 16 phút, 39 giây

Bạn có thể nói rõ được không,đưa hình lên trang nào?

 1