nguyễn phương

trang web có thể đưa hình được?

nguyễn phương 4 năm, 8 tháng, 26 ngày, 5 giờ, 39 phút, 17 giây 1 620
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
emlanhung
emlanhung 4 năm, 4 tháng, 22 ngày, 9 giờ, 38 phút, 1 giây

Bạn có thể nói rõ được không,đưa hình lên trang nào?

 1