nguyễn phương

trang web có thể đưa hình được?

nguyễn phương 6 năm, 24 ngày, 8 giờ, 35 phút, 41 giây 1 784
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
emlanhung
emlanhung 5 năm, 8 tháng, 20 ngày, 12 giờ, 34 phút, 25 giây

Bạn có thể nói rõ được không,đưa hình lên trang nào?

 1