nguyễn phương

trang web có thể đưa hình được?

nguyễn phương 5 năm, 6 tháng, 8 ngày, 8 giờ, 32 phút, 2 giây 1 720
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
emlanhung
emlanhung 5 năm, 2 tháng, 4 ngày, 12 giờ, 30 phút, 46 giây

Bạn có thể nói rõ được không,đưa hình lên trang nào?

 1