Thanh Anderson

tra loi không check mail bằng cách click vào biểu tượng thư trên yahoo messenger.

Thanh Anderson 7 năm, 4 tháng, 27 ngày, 15 giờ, 19 phút, 18 giây 1 1000

bạn hướng dẫn thêm lần nữa giúp mình nhé

bạn ơi, cái nút make defaut mà bạn hướng dẫn nó không sáng thí làm thế nào?

đây là cửa sổ yêu cầu khi mình click vào biểu tượng hộp thư trên yahoo messenger

cửa sổ yêu cầu khi ckick btuong mail on yahoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
(¯¤. Black Dragon .¤¯)
(¯¤. Black Dragon .¤¯)Smod 7 năm, 4 tháng, 27 ngày, 15 giờ, 15 phút, 16 giây

Không thấy được hình ảnh...

 1