tuan

Tôi làm rách thông báo trên thẻ Argibank

tuan 7 năm, 5 tháng, 17 ngày, 16 giờ, 44 phút, 10 giây 1 836

Tôi mới làm thẻ Agribank. nhưng do sơ xuất của tôi nên tờ Thông báo thẻ mã số cá nhân thẻ Agribank bị tôi làm rách. Tôi thấy có mục chữ ký của chủ tài khoản rồi gửi trả lại phần này cho ngân hàng đã phát thẻ.

Vậy liệu thẻ tôi đã làm có được sử dụng không.Liệu dán lại rồi gửi cho ngân hàng khi dùng thẻ lần đầu tiên có được không. Xin mọi người trả lời giúp vì tôi chưa dùng thẻ bao giờ. Xin cảm ơn!

(Hiện tại tôi mới cầm nhận thẻ và chưa sử dụng làm gì cả)

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
(¯¤. Black Dragon .¤¯)
(¯¤. Black Dragon .¤¯)Smod 7 năm, 5 tháng, 17 ngày, 16 giờ, 38 phút, 53 giây

Bạn cầm chứng minh thư và thẻ đến ngân hàng Agri gần nhất để họ giải quyết nhé.

 1