thuyan

Tỉnh đầu tiên đạt sản lượng 5tấn/1ha?

thuyan 5 năm, 1 tháng, 10 ngày, 4 giờ, 7 phút, 26 giây 1 4945
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 5 năm, 1 tháng, 10 ngày, 4 giờ, 6 phút, 52 giây

Tỉnh Thái Bình

 1