thuyan

Tỉnh đầu tiên đạt sản lượng 5tấn/1ha?

thuyan 5 năm, 6 tháng, 22 ngày, 18 giờ, 15 phút, 45 giây 1 5295
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 5 năm, 6 tháng, 22 ngày, 18 giờ, 15 phút, 11 giây

Tỉnh Thái Bình

 1