thuyan

Tỉnh đầu tiên đạt sản lượng 5tấn/1ha?

thuyan 4 năm, 11 tháng, 21 ngày, 20 giờ, 7 phút, 24 giây 1 4901
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 11 tháng, 21 ngày, 20 giờ, 6 phút, 50 giây

Tỉnh Thái Bình

 1