Love Mail

Thay đổi password nick chat yahoo ở đâu zậy?

Love Mail 7 năm, 11 tháng, 11 ngày, 7 giờ, 30 phút, 56 giây 1 649
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 9 tháng, 8 ngày, 21 giờ, 27 phút, 21 giây

cái này bạn phải đăng nhập vô yahoo mail phần setting có phần change account đó,vào đó mún đổi gì thì đổi

 1