namenicknt

TCP/IPV4 ghost wwin8 allmail

namenicknt 6 năm, 3 tháng, 21 ngày, 8 giờ, 41 phút, 16 giây 0 725

Xin Chào cả nhà

Hiện tại mình đang dùng phiên bản Ghost win8 all main của songngoc. Nhưng trên cấu hình card mạng Lan mình đã đặt IP tỉnh rồi và sau đó xem lại internet protocol version4 (TCP/IPV4) thì trở về IP động. và tôi có thể tiếp tục đặt thêm những số ip khác trên cùng card lan đó và tôi lại vào internet protocol version4 (TCP/IPV4) lại tiếp tục thấy IP động. Nhưng vào Details của card mạng thì thấy đến nhiều  địa chỉ IP tỉnh mà tôi đặt trước đó trên cùng 1 card mạng-> tôi có thể khác phục tình trạng đó như thế nào. Xin cả nhà giúp tôi. Tks nhiều nhiều

Trả lời câu hỏi
0 trả lời