Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

phamminhtuan 15

phamminhtuan

Giới tính: Nam

Ngày tham gia: 19/02/12

Tên đăng nhập: phamminhtuan

Email: tuan2sky@yahoo.com.vn