tuan

Tạo danh mục bài viết trên web của mình

tuan 7 năm, 8 tháng, 9 ngày, 6 giờ, 51 phút, 30 giây 0 646

L�m thế n�o để tạo được trang tin tức gồm c�c mục b�i viết khi người d�ng bấm v�o sẽ hiển thi tiết.

- Cần table gồm những trường g�?

- L�m sao để c� thể tạo được list danh mục như vậy

Thank!

Trả lời câu hỏi
0 trả lời