Đoàn Ánh

Tạo chức năng link ảnh chụp trên Google map cho người khác xem như thế nào vậy?

Đoàn Ánh 7 năm, 6 tháng, 8 ngày, 47 phút, 33 giây 1 685

cả nhà chỉ e với?

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 4 tháng, 30 ngày, 6 giờ, 50 phút, 26 giây

bạn có thể sử dụng phần mềm có sẵn trong forum:Google Maps Downloader 

key:http://azsharing.com/jlihkq8w0wcu/Allallsoft.Google.Maps.Downloader_tech24.vn.rar.html 

 1