Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

(¯¤. Black Dragon .¤¯)

Giới tính: Nam

Ngày tham gia: 14/02/12

Tên đăng nhập: (¯¤. Black Dragon .¤¯)

Email: huynhtanmanh0707@yahoo.com

 1