Disk 2000

Tại sao Vinaphone không tăng băng thông thành tốc độ tối đa là 337,5 Mbit/s luôn nhỉ ??

Disk 2000 5 năm, 6 tháng, 23 ngày, 13 giờ, 4 phút, 11 giây 0 457

Tôi được biết mạng Vinaphone vừa tăng được tốc độ mạng 3G của mình dựa vào việc tăng băng thông bằng cáp quang cho các trạm phát song di động 3G của mình trong quá trình thử nghiệm nhằm đưa tốc độ 3G lên 42 Mbit/s như sau :

http://www.thongtincongnghe.com/article/61196

Nhưng đấy là vinaphone mới chỉ có mới tăng băng thông bằng cáp quang cho trạm phát song di động 3G của mình lên có 42 Mbit/s mà thôi chứ chưa phải là tốc độ cuối cùng mà mạng di động 3G này đạt đến được vì tôi thấy trên BKTT thì mạng HSDPA này có tốc độ cao nhất cuối cùng là 337,5 Mbit/s cơ mà như sau :

http://en.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access

Như vậy là họ (Vinaphone) có thể dùng cáp quang để tăng băng thông cho các trạm phát sóng di động 3G HSDPA của mình lên thành mạng 3G có tốc độ cuối cùng cao nhất của chuẩn kết nối này là 337,5 Mbit/s giống như việc tăng tốc độ mạng 3G như hiện nay lên thành mạng có tốc độ 42 Mbit/s được chứ !!.

Tức là họ có thể tiến đến có mạng tốc độ 3G với tốc độ tải xuống là 337,5 Mbps bằng cách tăng băng thông bằng cáp quang cho trạm phát song di động 3G.

Tại sao Vinaphone không tăng băng thông cho các trạm phát sóng 3G của mình thành tốc độ tối đa là 337,5 Mbit/s luôn nhỉ mà lại qua trung gian tốc độ 84 Mbps thôi ???

.Bạn nào biết xin chỉ giúp ??

Thank !!!

 

 

 

 

Trả lời câu hỏi
0 trả lời