Cáo Pro

Tại sao muốn ra Internet thì phải có DNS server?

Cáo Pro 7 năm, 3 tháng, 18 ngày, 7 giờ, 23 phút, 33 giây 1 2144

tại sao muốn ra internet phải có DNS server nhỉ?

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Nhật Quân
Nhật Quân 7 năm, 3 tháng, 18 ngày, 6 giờ, 17 phút, 22 giây

DNS Server dùng để phân giải tên miền sang địa chỉ IP của máy chủ cần truy cập tới, giúp máy tính biết được cần phải kết nối với nơi nào (máy tính đâu có hiểu được tên miền như chúng ta).

Để ra Internet đâu cần phải có DNS Server, DNS Server chỉ là cái "danh bạ" để máy tính tra cứu xem nên kết nối tới đâu, giả sử không có DNS Server thì bạn vẫn có thể kết nối tới một máy chủ nào đó bằng cách gõ địa chỉ IP của máy chủ đó.

Để ra được Internet cần có Gateway, đó là cái cổng giữa Internet và mạng nội bộ, giả sử bạn cắm dây mạng vào máy của mình, thì Gateway chính là máy của bạn đấy, nhưng vẫn phải "dạy" cho máy tính biết.

Ví dụ: trong mạng nội bộ nhà bạn có 2 máy, máy A có địa chỉ mạng nội bộ là aaa, máy Bbbb, máy A được nối ra Internet, máy B muốn truy cập Internet thì phải khai báo Gatewayaaa, bên máy A thì khai báo Gatewayaaa

 1