Love Mail

Pin điện thoại của mình bị chai rùi, nên mua pin sạc loại nào để thay thế?

Love Mail 8 năm, 7 ngày, 7 giờ, 7 phút, 5 giây 1 904
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Nguyen Tran Minh Khanh
Nguyen Tran Minh Khanh 7 năm, 11 tháng, 24 ngày, 13 giờ, 10 phút, 48 giây

Nếu máy mắc tiền cần mua pin sạc chính hãng. Còn máy rẻ riền thì ...mua đại rẻ mà.

 1