vu van rinh

phần mềm chơi tổ tôm

vu van rinh 7 năm, 6 tháng, 28 ngày, 1 giờ, 35 phút, 45 giây 2 2809

phần mềm chơi tổ tôm

 

Trả lời câu hỏi
2 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 6 tháng, 27 ngày, 1 giờ, 20 phút, 44 giây

Hướng Dẫn Chơi Chắn

Tổng quát

Bài Chắn là một kiểu chơi bài miền Bắc với bộ bài cổ truyền Tổ Tôm. Tương tự như bài Phỏm hay Xệp, người chơi trong quá trình chơi ăn bài và vất rác để bài được tròn, và đặc biệt hơn, đòi hỏi gò bài để giữ lại những tổ hợp bài nhiều điểm. Cách chơi bài Chắn không khó một khi bạn nhận ra được mặt quân bài. Bài Chắn chơi hấp dẫn với nhiều cước ù khác nhau.

Bộ bài Tổ Tôm
Bộ bài Tổ Tôm có 120 lá bài với 30 loại lá bài khác nhau, mỗi loại 4 lá. Trong số 30 loại lá bài đó, có 3 lá thuộc hàng yêu là lão, chi, và thang, và 27 lá bài trong 9 hàng nhất, nhì, tam, tứ ngũ, lục, thất, bát, cửu, mỗi hàng có 3 chữ vạn, văn, sách. Trên mỗi lá bài có hình cũng như tên quân bài viết theo chữ Nôm, chữ bên trái và hàng bên phải.

Một câu để giúp nhận ra chữ là "vạn vuông, văn chéo, sách loằng ngoằng".
Những lá bài được vẽ với khoanh đỏ (hàng yêu, bát vạn, bát sách, cửu vạn, cửu sách) được gọi là bài đỏ, những lá còn lại gọi là bài đen.
Chắn chỉ dùng 100 lá bài trong bộ bài Tổ Tôm, gồm những lá bài chi và những lá bài trong 8 hàng từ nhì đến cửu.
Xin chắc chắn bạn có thể nhận ra những lá bài chắn trước khi chơi.
Chắn và Cạ
Mục đích chơi bài là nhóm những lá bài mình có thành chắn và cạ. Một chắn gồm có 2 lá bài giống nhau, ví dụ như 2 lá tam vạn. Một cạ gồm có 2 lá bài khác nhau nhưng cùng hàng, ví dụ như thất vạn và thất sách.
Chơi bài Chắn
Trong một ván bài, mỗi người ban đầu được chia 19 lá bài, ngoại trừ người đi đầu có 20 lá. Ván bài bắt đầu với người có 20 lá vất đi một lá rác vào tụ bài bên phải của mình, gọi là cửa chì. Người dưới tay có thể (1) ăn lá bài trong cửa chì của người trên tay và đánh một lá bài khác vào cửa chì của mình, hay (2) bốc một lá bài trong tụ vào cửa chì của mình, ăn lá bài này, và vất lại một lá bài khác vào cửa chì của mình, hay (3) bốc một lá bài trong tụ vào cửa chì của mình nhưng không ăn. Ván bài tiếp diễn theo thứ tự ngoại trừ khi có người chíu, hay có người tròn bài ù và kết thúc ván bàị
Để ăn một lá bài, người chơi cần hạ trên tay xuống một lá bài để tạo với lá bài mình muốn ăn một chắn hay cạ. Việc ăn bài và vất bài là để giảm đi những lá bài rác không nằm trong chắn hay cạ.
Giới hạn về cách ăn bài và vất rác
Việc ăn bài và vất rác cần phải tuân thủ theo những điều kiện saụ

1. Ưu tiên ăn chắn: Nếu khi ăn 1 lá bài và trên tay có lá bài đó, phải ăn lá bài vào chắn.
2. Cấm đánh chắn: Nếu trên tay có 1 chắn, không được vất rác cả 2 lá của chắn đó trong ván.
3. Luật bỏ ăn chắn: Nếu ăn hay bỏ không ăn một lá bài nào, sau này đều không được vất lá bài đó làm rác. Nếu đã vất một lá bài nào, sau này không được ăn lá bài đó lại.
4. Ăn chọn cạ: Nếu trên tay đang có cạ trong một hàng nào đó, không được ăn cạ trong cùng hàng.
5. Ăn và đánh cạ: Nếu đã ăn cạ rồi, không được vất 2 lá bài của một cạ trên tay làm rác. Nếu đã vất 2 lá bài của một cạ trên tay làm rác, sau này không được ăn cạ và chỉ được ăn chắn.
6. Cấm ăn cạ chuyển chờ: Khi còn 1 con rác chỉ được ăn chắn, không được ăn cạ.

Điều kiện chíu
Nếu trên tay một người có 3 lá bài giống nhau (ví dụ như 3 lá cửu vạn) và một lá bài còn lại được bốc trong tụ lên hay đánh rác ra, người có 3 lá bài đó có thể chíu để ăn thành một bộ 4 lá bài. Trong trường hợp quận chơi hiện tại không phải là của người chíu, người chíu bài cần vất lại một con rác (gọi là trả cửa) cho người đang có quận để thay thế cho lá bài bị ăn để ván bài có thể tiếp tục bình thường. Nếu quận chơi hiện tại là của người chíu, người chíu bài vất rác vào cửa chì của mình như khi ăn bài thường.
Điều kiện ù
Khi lá bài trong tụ được lật lên, nếu lá bài này cùng với 19 lá bài của một người chơi hợp thành 10 cặp chắn hay cạ, trong đó có 6 chắn trở lên, người chơi đó ù và thắng ván bài. Một ngoại lệ là để ù khi lá bài bốc lên là lá chi, người chơi cần tạo đúng 6 chắn và 4 cạ để ù. Một ngoại lệ khác là nếu sau khi chíu nhưng trước khi vất rác, người chíu có đủ 10 cặp chắn hay cạ, trong đó có 6 chắn trở lên (hay đúng 6 chắn nếu chíu lá bài chi), người chíu đó ù và thắng ván bàị
Cách tính điểm
Số tiền thắng sau khi ù tùy thuộc vào bài của người ù. Sau đây là những cước bài dùng cho tính điểm, cũng như giá trị điểm và dịch của nó:

1. Ù thông: ù ván trước và ván này ù tiếp: 3 điểm 1 dịch
2. Ù chì: lá bài ù là lá bài mình bốc lên: 3 điểm 1 dịch
3. Thiên ù: người đi đầu tiên bốc lên 20 lá bài với đủ chắn và cạ: 3 điểm 1 dịch
4. Tôm: bài cù có tam vạn, tam sách, và thất văn: 4 điểm 1 dịch
5. Lèo: bài cù có bát sách, cửu vạn, và lá bài chi: 5 điểm 2 dịch
6. Bạch thủ: ù với đúng 6 chắn, và khi đợi ù, chỉ đợi được đúng một quân để ù (còn gọi là ù hẹp và không ù với 3 đầu): 4 điểm 1 dịch
7. Bạch thủ ù chi: ù bạch thủ với lá bài chi: 6 điểm 3 dịch
8. Thiên khai: khi bài bốc lên có 4 lá giống nhau: 5 điểm 2 dịch
9. Chíu: bài bốc lên có 3 lá giống nhau và ăn được thêm lá còn lại: 5 điểm 2 dịch
10. Bòn: ăn được 2 chắn tạo thành 4 lá giống nhau: 5 điểm 2 dịch
11. Bạch định: bài ù với 20 lá bài đen: 7 điểm 4 dịch
12. Tám đỏ: bài ù với 8 lá bài đỏ, 12 lá bài đen: 8 điểm 5 dịch
13. Kính tứ chi: bài ù với 4 cây chi và 16 cây đen: 12 điểm 9 dịch
14. Thập thành: bài ù với 10 chắn: 12 điểm 9 dịch

Nếu ván bài ù có Thập thành, điểm thắng là tổng số điểm của các cước. Nếu bài ù không có cước nào (ù xuông) hay chỉ có cước 3 điểm như thông, chì, thiên ù, điểm thắng là tổng số dịch có được cộng thêm 2. Trong tất cả những trường hợp còn lại, điểm thắng là tổng các dịch còn lại cộng thêm 3.
Ngoài điểm tính ở trên, 4 cước khó gò bạch định, tám đỏ, kính tứ chi, thập thành, cũng như cước bạch thủ nếu ù ở cửa chì còn được thắng thêm điểm gà, 5 điểm cho mỗi cước này.

Deb
Debadmin 7 năm, 6 tháng, 27 ngày, 1 giờ, 22 phút, 6 giây

của bạn nì:

http://www.mediafire.com/?aii04tekisi6de1

pass: tech24.vn

 1