nguyen phi luan

Nokia 603

nguyen phi luan 7 năm, 3 tháng, 27 ngày, 20 giờ, 15 phút, 19 giây 0 685

nokia603 liên tục báo có tin nhắn nhưng trong máy lại không có,có phải do lỗi phần mềm không?

Trả lời câu hỏi
0 trả lời