thuyan

Nhờ hiện tựợng vật lý gì mà rễ cây có thể hút nước dễ dàng?

thuyan 4 năm, 7 tháng, 19 ngày, 23 giờ, 19 phút, 19 giây 1 1358
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 7 tháng, 19 ngày, 23 giờ, 18 phút, 3 giây

 

Hiện tượng Mao dẫn.

 1