Love Mail

Người viết ra trình duyệt web thì ai sẽ trả tiền cho những người này?

Love Mail 7 năm, 11 tháng, 11 ngày, 17 giờ, 6 phút, 33 giây 1 526
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
NguyenDo
NguyenDo 7 năm, 9 tháng, 8 ngày, 21 giờ, 28 phút, 13 giây

chủ yếu nguồn thu của họ là những nhà Quảng cáo,khi trình duyệt web được ng ta sy73 dụng phổ biến thì các nhà quảng cáo sẽ nhảy vào đề nghị hợp tác,thế là có tiền thoy

 1