Love Mail

Muốn biết các tuyến xe bus vào web nào tra vậy?

Love Mail 7 năm, 7 tháng, 1 ngày, 6 giờ, 16 phút, 32 giây 4 1668
Trả lời câu hỏi
4 trả lời
tungnguyen_ussh_techmark
tungnguyen_ussh_techmark 7 năm, 1 tháng, 27 ngày, 14 giờ, 3 phút, 20 giây

Nếu bạn ở khu vực Thành phố HCM thì vào trang http://www.buyttphcm.com.vn để tham khảo. Ở đây có đầy đủ thông tin về lộ trình tuyến, giờ giấc chạy xe, và còn nhiều thông tin khác nữa.

toduyhung
toduyhung 7 năm, 3 tháng, 22 ngày, 5 giờ, 41 phút, 14 giây

Bạn vào HANOIBUS.com

Mjnh Mju
Mjnh Mju 7 năm, 5 tháng, 10 ngày, 17 giờ, 18 phút, 6 giây

B có thể xem thêm bản đồ lộ trình của xe bus tại đây:

 

http://www.xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=9971

Crystal Kid
Crystal KidSmod 7 năm, 6 tháng, 13 ngày, 16 giờ, 37 phút, 39 giây

Bạn vào đây nhé

http://www.transerco.vn/default.aspx?pageid=253

 1