Love Mail

Muốn biết các tuyến xe bus vào web nào tra vậy?

Love Mail 7 năm, 9 tháng, 4 ngày, 15 giờ, 7 phút, 2 giây 4 1691
Trả lời câu hỏi
4 trả lời
tungnguyen_ussh_techmark
tungnguyen_ussh_techmark 7 năm, 3 tháng, 30 ngày, 22 giờ, 53 phút, 51 giây

Nếu bạn ở khu vực Thành phố HCM thì vào trang http://www.buyttphcm.com.vn để tham khảo. Ở đây có đầy đủ thông tin về lộ trình tuyến, giờ giấc chạy xe, và còn nhiều thông tin khác nữa.

toduyhung
toduyhung 7 năm, 5 tháng, 25 ngày, 14 giờ, 31 phút, 45 giây

Bạn vào HANOIBUS.com

Mjnh Mju
Mjnh Mju 7 năm, 7 tháng, 14 ngày, 2 giờ, 8 phút, 37 giây

B có thể xem thêm bản đồ lộ trình của xe bus tại đây:

 

http://www.xebushanoi.com/forum/showthread.php?t=9971

Crystal Kid
Crystal KidSmod 7 năm, 8 tháng, 17 ngày, 1 giờ, 28 phút, 10 giây

Bạn vào đây nhé

http://www.transerco.vn/default.aspx?pageid=253

 1