Love Mail

Mức tiêu hao nhiên liệu khi xe chạy roda so với khi chạy hết roda (xe ga) khác biệt lớn lắm ko?

Love Mail 7 năm, 10 tháng, 25 ngày, 21 giờ, 40 phút, 6 giây 1 1928
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Le Ngoc Quy
Le Ngoc Quy 7 năm, 10 tháng, 24 ngày, 17 giờ, 3 phút, 11 giây

Công suất giảm, xe tốn xăng hơn (thêm 2l/100km) ... Vì thế bạn nên bảo dưỡng lại xe của mình để có được 1 công suất tốt nhất.

 1