nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 5 năm, 28 ngày, 10 giờ, 58 phút, 51 giây 1 4769
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 5 năm, 28 ngày, 3 giờ, 17 phút, 29 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1