nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 3 năm, 8 tháng, 6 ngày, 6 giờ, 53 phút, 59 giây 1 2714
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 3 năm, 8 tháng, 5 ngày, 23 giờ, 12 phút, 37 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1