nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 2 năm, 3 ngày, 21 giờ, 31 phút, 30 giây 1 1696
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 2 năm, 3 ngày, 13 giờ, 50 phút, 9 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1