nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 3 năm, 9 tháng, 4 ngày, 15 giờ, 23 phút, 19 giây 1 2863
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 3 năm, 9 tháng, 4 ngày, 7 giờ, 41 phút, 57 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1