nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 6 năm, 3 tháng, 3 ngày, 4 giờ, 27 phút, 13 giây 1 5519
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 6 năm, 3 tháng, 2 ngày, 20 giờ, 45 phút, 52 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1