nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 4 năm, 1 tháng, 30 ngày, 9 giờ, 32 phút, 12 giây 1 3491
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 4 năm, 1 tháng, 30 ngày, 1 giờ, 50 phút, 50 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1