nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 1 năm, 10 tháng, 29 ngày, 18 giờ, 37 phút, 45 giây 1 1611
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 1 năm, 10 tháng, 29 ngày, 10 giờ, 56 phút, 23 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1