nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 4 năm, 10 tháng, 26 ngày, 18 giờ, 28 phút, 58 giây 1 3756
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 4 năm, 10 tháng, 26 ngày, 10 giờ, 47 phút, 36 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1