nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 4 năm, 8 tháng, 30 ngày, 3 giờ, 27 phút, 52 giây 1 3688
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 4 năm, 8 tháng, 29 ngày, 19 giờ, 46 phút, 30 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1