nguyen thanh hoang

một thanh sắt dai 0.8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0.18m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

nguyen thanh hoang 6 năm, 21 ngày, 12 giờ, 16 phút, 25 giây 1 5425
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Mr.Luân
Mr.Luân 6 năm, 21 ngày, 4 giờ, 35 phút, 3 giây

Nếu 0.8m = 16kg

thì 0.18m =  x

Ta lấy 0.18m  Nhân 16 rùi chia cho 0.8m = 3.6kg sẽ là X

kết quả là 3.6kilogam

 1