Love Mail

Một lần nạo hút thai giá bi giờ bao nhiu vậy?

Love Mail 7 năm, 6 tháng, 24 ngày, 13 giờ, 10 phút, 32 giây 1 1638
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
dao thuy dat
dao thuy dat 7 năm, 6 tháng, 24 ngày, 10 giờ, 5 phút, 52 giây

nói chung cái này cũng tuỳ, nhưng bạn cần tìm chỗ nào an toàn một chút. Viện sản hoặc khoa sản bv Bạch Mai chẳng hạn. Yên tâm cho tương lai, sắp xếp tầm trên dưới 3 triệu. Tuỳ mức

 1