Donjuan

Mình mới ráp CPU có những thông số sau : Intel (R)core(TM) Duo - E 4600@ 2,4 GHz RAM 2GB .

Donjuan 2 năm, 11 tháng, 6 ngày, 21 giờ, 2 phút, 10 giây 0 394
Mình mới ráp CPU có những thông số sau : Intel (R)core(TM) Duo - E 4600@ 2,4 GHz RAM 2GB . Nay định thêm 2 thanh RAM / mổi thanh 1GB có được không ? Nhờ các bạn hướng dẩn giúp . Thanks
Trả lời câu hỏi
0 trả lời