Love Mail

Mình cứ vào my workgroup bị treo máy?

Love Mail 7 năm, 7 tháng, 13 ngày, 1 giờ, 31 phút, 10 giây 1 1037
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Nguyen Dinh Tuong
Nguyen Dinh Tuong 7 năm, 7 tháng, 12 ngày, 15 giờ, 10 phút, 4 giây

Thế bạn đừng click vào đó nữa. Bởi vì, theo mình biết thì nó sẽ scan toàn bộ mạng nếu là mạng nội bộ. Quá trình này sẽ rất lâu. Nên mình cũng hay bị tình huống này.

 1