Love Mail

Máy giặt cấp nước liên tục đên lúc tràn nhưng không giặt xin hỏi là lổi gì vậy?

Love Mail 8 năm, 22 ngày, 15 giờ, 56 phút, 45 giây 1 1250
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
ha
ha 7 năm, 9 tháng, 17 ngày, 13 giờ, 14 phút, 43 giây

Cảm biến mưc nước bị hỏng . Mở phần nắp sau máy giặt và phần nắp gần vòi cấp nước để thay thế . cầm lên chợ trời hỏi mua

 1