Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 3 năm, 11 tháng, 29 ngày, 11 giờ, 26 phút, 14 giây 1 3363
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 3 năm, 11 tháng, 29 ngày, 9 giờ, 5 phút, 26 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1