Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 1 năm, 11 tháng, 20 ngày, 9 giờ, 19 phút, 5 giây 1 2200
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 1 năm, 11 tháng, 20 ngày, 6 giờ, 58 phút, 17 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1