Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 2 năm, 11 tháng, 24 ngày, 15 giờ, 23 phút, 47 giây 1 2735
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 11 tháng, 24 ngày, 13 giờ, 2 phút, 59 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1