Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 2 năm, 2 tháng, 21 ngày, 15 giờ, 18 phút, 19 giây 1 2353
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 2 tháng, 21 ngày, 12 giờ, 57 phút, 31 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1