Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 5 năm, 5 tháng, 13 ngày, 21 giờ, 23 phút, 46 giây 1 3696
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 5 năm, 5 tháng, 13 ngày, 19 giờ, 2 phút, 58 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1