Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 2 năm, 7 tháng, 17 ngày, 10 giờ, 20 phút, 12 giây 1 2549
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 7 tháng, 17 ngày, 7 giờ, 59 phút, 24 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1