Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 2 năm, 10 tháng, 2 ngày, 19 giờ, 26 phút, 35 giây 1 2669
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 2 năm, 10 tháng, 2 ngày, 17 giờ, 5 phút, 47 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1