Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 5 năm, 1 tháng, 24 ngày, 5 giờ, 18 phút, 10 giây 1 3642
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 5 năm, 1 tháng, 24 ngày, 2 giờ, 57 phút, 22 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1