Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 4 năm, 4 tháng, 23 ngày, 17 giờ, 16 phút, 59 giây 1 3414
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 4 năm, 4 tháng, 23 ngày, 14 giờ, 56 phút, 11 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1