Tran Thi My Dung

mẫu thư tín thương mại tiếng anh

Tran Thi My Dung 6 năm, 9 tháng, 17 ngày, 14 giờ, 9 phút, 8 giây 1 3909
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 6 năm, 9 tháng, 17 ngày, 11 giờ, 48 phút, 20 giây

Đã fix lại link cho bạn:

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Hy vọng giúp ích trong việc học tập của bạn.

 1