tranvinh

Mẫu thư tiếng anh thương mại

tranvinh 7 năm, 2 tháng, 1 ngày, 23 giờ, 8 phút, 25 giây 1 1813

Xin cho biết mẫu thư tiếng anh thương mại.

Cảm ơn Ban quản trị website và các bạn.

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 2 tháng, 22 giờ, 25 phút, 30 giây

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Ở tech24 đã có up rồi, bạn download và tham khảo nhé

 1