tranvinh

Mẫu thư tiếng anh thương mại

tranvinh 6 năm, 6 tháng, 6 ngày, 18 giờ, 33 phút, 33 giây 1 1732

Xin cho biết mẫu thư tiếng anh thương mại.

Cảm ơn Ban quản trị website và các bạn.

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 6 năm, 6 tháng, 5 ngày, 17 giờ, 50 phút, 38 giây

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Ở tech24 đã có up rồi, bạn download và tham khảo nhé

 1