tranvinh

Mẫu thư tiếng anh thương mại

tranvinh 5 năm, 9 tháng, 11 ngày, 18 giờ, 21 phút, 47 giây 1 1640

Xin cho biết mẫu thư tiếng anh thương mại.

Cảm ơn Ban quản trị website và các bạn.

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 5 năm, 9 tháng, 10 ngày, 17 giờ, 38 phút, 52 giây

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Ở tech24 đã có up rồi, bạn download và tham khảo nhé

 1