tranvinh

Mẫu thư tiếng anh thương mại

tranvinh 6 năm, 9 tháng, 13 ngày, 1 giờ, 56 phút, 42 giây 1 1774

Xin cho biết mẫu thư tiếng anh thương mại.

Cảm ơn Ban quản trị website và các bạn.

Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 6 năm, 9 tháng, 12 ngày, 1 giờ, 13 phút, 48 giây

http://www.tech24.vn/ebook/download/4400-3001-Mau-thu-thuong-mai-theo-chuan-quoc-te--Tieng-Anh.html

Ở tech24 đã có up rồi, bạn download và tham khảo nhé

 1