thuyan

Mắt của Lạc đà có bao nhiêu mí?

thuyan 2 năm, 10 tháng, 30 ngày, 4 giờ, 41 phút, 39 giây 1 733
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 2 năm, 10 tháng, 30 ngày, 4 giờ, 40 phút, 31 giây

 

Mắt của Lạc đà có 3 mí.

 1