Love Mail

Mất Biểu Tượng Local Area Connection

Love Mail 7 năm, 7 tháng, 1 ngày, 20 giờ, 25 phút, 46 giây 0 1276

tình hình là do máy ko nhận đc mạng mình lở xóa mất cái Local Area Connection giờ có cách nào khôi phục lại đc hok mong các bác xem chỉ giúp , mình lở xóa mất góc luôn . tìm lại trong Internet Connection cũng hok có ^^!

Trả lời câu hỏi
0 trả lời