nguyen vinh hien

Màn hình vi tính bị cắt

nguyen vinh hien 4 năm, 9 tháng, 29 ngày, 7 giờ, 17 phút, 55 giây 0 666

cho em hỏi là màn hình vi tính desktop của em bị cắt, khi em bỏ bất kỳ 1 file nào trên desktop đều bị mất, không hiện lên desktop, nó cắt khoảng giữa màn hình. Máy em cũng vừa cài lại win, không bít là bị gì, mong mấy anh chỉ dùm e, Thanks. đây là hình:

Trả lời câu hỏi
0 trả lời