tungnguyen_ussh_techmark

Màn hình nhảy lung tung

tungnguyen_ussh_techmark 7 năm, 2 tháng, 14 ngày, 8 giờ, 41 phút, 42 giây 3 1768

Mình gặp phải tình trạng như sau: khi mình duyệt web, mình kéo con chuột (trackpad trên laptop) rồi nhưng 1 vài giây sau nó mới load theo. Vậy có thể là do virus ko mọi người.

Trả lời câu hỏi
3 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 2 tháng, 13 ngày, 14 giờ, 24 phút, 10 giây

Tình trạng này hay gặp ở các web nhiều flash + duyệt web trên máy yếu về đồ họa. Nếu cần bạn disable flash đi hoặc dùng các addon chặn quảng cáo

(¯¤. Black Dragon .¤¯)
(¯¤. Black Dragon .¤¯)Smod 7 năm, 2 tháng, 14 ngày, 5 giờ, 46 phút, 52 giây

Chưa cài driver card màn hình cũng gây nên tình trạng trên bạn nhé...

Kil'jaeden God
Kil'jaeden God 7 năm, 2 tháng, 14 ngày, 7 giờ, 47 phút, 13 giây

Có thể bạn chạy nhiều ứng dụng khiến máy chạy chậm

Hoặc như bạn nói là nhiễm virus

Hoặc cũng có thể trinh duyệt cảu bạn cũ hoặc bị lỗi.

Bạn có thể quyét virus. Nếu không thấy thì có thể gỡ trinh duyệt ra rồi cài lại.

 1