Love Mail

maket là gì vậy?

Love Mail 7 năm, 6 tháng, 10 ngày, 53 phút, 38 giây 1 44827
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 6 tháng, 10 ngày, 50 phút, 37 giây

Maket là thuật ngữ bên đồ hoạ. Tên tiếng ANh là maquete, có thể hiểu maket là bản vẽ mẫu, bản thiết kế mẫu, mô hình mẫu... cho khách xem để lấy ý kiến, duyệt rồi sau đối chiếu. Khi khách hàng đồng ý sẽ vào giai đoạn sản xuất hàng loạt

 1