metqua8426

lỗi truy cập

metqua8426 7 năm, 8 tháng, 25 ngày, 16 giờ, 41 phút, 37 giây 2 1199
Cần Cứu Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Có Bác nào Cứu Em Với Hix
Hun nay em vào trang

vn-zoom.com

Thì nó hiện lên thế này

"nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later.
Website Administrator

Something has triggered an error on your website. This is the default error page for nginx that is distributed with EPEL. It is located /usr/share/nginx/html/50x.html

You should customize this error page for your own site or edit the error_page directive in the nginx configuration file /etc/nginx/nginx.conf.
[ Powered by nginx ] [ Powered by Fedora EPEL ]"Em kô bit làm sao nữa hixx
các bác xem dúp em.Em cảm ơn

Trả lời câu hỏi
2 trả lời
(¯¤. Black Dragon .¤¯)
(¯¤. Black Dragon .¤¯)Smod 7 năm, 8 tháng, 25 ngày, 7 giờ, 41 phút, 57 giây

Và bây giờ bạn có thể vào trang web bình thường...

http://vn-zoom.com/

tran huy
tran huy 7 năm, 8 tháng, 25 ngày, 13 giờ, 58 phút, 18 giây

trang web đang bảo trì nâng cấp.bạn quay lại sau. Thân!

Administrator vn-zoom.

 1