karanguyen

lỗi Internet Connection Dynamic IP (DHCP) Disconnected trên D-link

karanguyen 5 năm, 9 tháng, 10 ngày, 21 giờ, 20 phút, 13 giây 0 961

em sử dụng wireless D-Link N600 kết nối với dây INternet từ Model ADSL D-Link 500t . e ko rành về Network cho lắm . nhưng khi em chưa sử dụng wireless thì IP của máy tính của em là 192.168.1.2 - 225 . 225 .225 .0 192.198.1.1 

và sau khi em cắm cái con wireless chết tiệt đó vào để setup bình thường ( e cũng biết rõ về cách nối dây và modem ) thì trong phần mở đầu nó hiện dòng lỗi " Internet Connection Dynamic IP (DHCP) Disconnected " lý ra nó sẽ hiện Connection . và bây giờ nó bào DNS có vấn đề, khỏi kết nối internet ....!!!? 1 phần nhỏ nữa ...

 

bây giờ chả biết sao em ko tài nào đổi IP trong IPv4/6 nữa... nó ẩn mẹ luôn cái properties.

 

PS: em xin các a chỉ giúp em . em xài win 7

Trả lời câu hỏi
0 trả lời