thuyan

Loài chim nào bay nhanh nhất?

thuyan 4 năm, 1 tháng, 27 ngày, 19 giờ, 14 phút, 48 giây 1 684
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 1 tháng, 27 ngày, 19 giờ, 12 phút, 29 giây

loài chim bay nhanh nhất thế giới là chim cắt Peregrine với tốc độ lao xuống đạt 320km/h (200mph).

 1