thuyan

Loài chim nào bay nhanh nhất?

thuyan 4 năm, 8 tháng, 24 ngày, 23 giờ, 24 phút, 2 giây 1 788
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 8 tháng, 24 ngày, 23 giờ, 21 phút, 43 giây

loài chim bay nhanh nhất thế giới là chim cắt Peregrine với tốc độ lao xuống đạt 320km/h (200mph).

 1