Donjuan

Lắp 2 đầu đọc nhưng chỉ có 1 đầu đọc.

Donjuan 3 năm, 1 tháng, 16 ngày, 12 giờ, 20 phút, 10 giây 0 373
PC tôi có đầu đọc DVD nhưng không ghi đĩa,nay lắp thêm đầu ghi CD thì chỉ có 1 đầu hoạt động xin các bạn giúp cho cách khắc phục.Thanks.
Trả lời câu hỏi
0 trả lời