Donjuan

Lắp 2 đầu đọc nhưng chỉ có 1 đầu đọc.

Donjuan 3 năm, 9 tháng, 21 ngày, 2 giờ, 52 phút 0 464
PC tôi có đầu đọc DVD nhưng không ghi đĩa,nay lắp thêm đầu ghi CD thì chỉ có 1 đầu hoạt động xin các bạn giúp cho cách khắc phục.Thanks.
Trả lời câu hỏi
0 trả lời