Donjuan

Lắp 2 đầu đọc nhưng chỉ có 1 đầu đọc.

Donjuan 3 năm, 5 tháng, 18 ngày, 1 giờ, 53 phút, 54 giây 0 422
PC tôi có đầu đọc DVD nhưng không ghi đĩa,nay lắp thêm đầu ghi CD thì chỉ có 1 đầu hoạt động xin các bạn giúp cho cách khắc phục.Thanks.
Trả lời câu hỏi
0 trả lời