02468

làm thế nào để hiện khung hoạt động của bạn bè trên facebook ?

02468 7 năm, 6 tháng, 14 ngày, 1 giờ, 51 phút, 30 giây 2 5516

 Khung trên phần danh sách bạn online đó.

 

Trả lời câu hỏi
2 trả lời
02468
02468 7 năm, 6 tháng, 14 ngày, 16 phút, 39 giây

ních này mình mới lập nên có , nhưng cái ních lập lâu rồi thì ko có !

phamtuan1806
phamtuan1806 7 năm, 6 tháng, 14 ngày, 52 phút, 7 giây

cái đó vô tự có mà

 1