BINH

làm sao thoát khỏi recovery mode iphone 4 ,đã dùng nhiều cách cả redsn0w và tinyumbrella đều không được

BINH 7 năm, 10 tháng, 2 ngày, 16 giờ, 46 phút, 2 giây 0 2755

làm sao thoát khỏi recovery mode iphone 4 ,đã dùng nhiều cách cả redsn0w và tinyumbrella đều không được

Trả lời câu hỏi
0 trả lời