BINH

làm sao thoát khỏi recovery mode iphone 4 ,đã dùng nhiều cách cả redsn0w và tinyumbrella đều không được

BINH 7 năm, 5 tháng, 21 ngày, 4 giờ, 7 phút, 34 giây 0 2713

làm sao thoát khỏi recovery mode iphone 4 ,đã dùng nhiều cách cả redsn0w và tinyumbrella đều không được

Trả lời câu hỏi
0 trả lời