Love Mail

Làm sao để xóa dòng chữ bên góc phải màn hình khi dùng windows 8????

Love Mail 7 năm, 5 tháng, 21 ngày, 4 giờ, 7 phút, 15 giây 1 3239
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
Deb
Debadmin 7 năm, 5 tháng, 21 ngày, 3 giờ, 57 phút, 8 giây

Bạn có thể sử dụng công cụ này:

http://www.tech24.vn/software/download/9718-My-WCP-Watermark-Editor-101---Xoa-chu-o-goc-phai-windows-8.html

 1