Tip:

Hỏi đáp công nghệ thông tin, kỹ thuật, giải trí, y tế, sức khoe, kinh tế, xã hội, thông tin công ty, thông tin đối tác

Ku Tũn

Giới tính: Nam

Ngày tham gia: 19/01/12

Tên đăng nhập: Ku Tũn

Email: mien_xa0211@yahoo.com

 1   2