thuyan

Kim loại nào có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất?

thuyan 5 năm, 3 tháng, 21 ngày, 17 giờ, 14 phút, 56 giây 1 3772
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 5 năm, 3 tháng, 21 ngày, 17 giờ, 13 phút, 48 giây

 

Nhôm là kim loại có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất


 1