thuyan

Kim loại nào có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất?

thuyan 4 năm, 11 tháng, 18 ngày, 21 giờ, 18 phút, 21 giây 1 3725
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 4 năm, 11 tháng, 18 ngày, 21 giờ, 17 phút, 13 giây

 

Nhôm là kim loại có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất


 1