thuyan

Kim loại nào có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất?

thuyan 5 năm, 6 tháng, 22 ngày, 18 giờ, 30 phút, 44 giây 1 3843
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 5 năm, 6 tháng, 22 ngày, 18 giờ, 29 phút, 37 giây

 

Nhôm là kim loại có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất


 1