thuyan

Kim loại nào có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất?

thuyan 5 năm, 1 tháng, 10 ngày, 8 giờ, 50 phút, 39 giây 1 3745
Trả lời câu hỏi
1 trả lời
thuyan
thuyan 5 năm, 1 tháng, 10 ngày, 8 giờ, 49 phút, 31 giây

 

Nhôm là kim loại có nhiều nhất trong lớp vỏ trái đất


 1